Tècniques d'estudi

Molts nens i joves es veuen amb dificultats per aprovar els seus exàmens i treure el màxim rendiment al seu esforç. Creiem que ensenyar a estudiar pot ser una bona eina per a ells ja que la majoria troba problemes a l'hora d'organitzar-se i això es reflecteix negativament en el resultat final. Aquest curs de tècniques d'estudi està dirigit a tot l'alumnat (des d'alumnes de primària fins a universitaris).

El nostre objectiu és facilitar les eines necessàries perquè els alumnes organitzin millor el temps i l'espai dedicat a l'estudi, ensenyant tècniques per potenciar l'hàbit d'estudi i creant així en cadascun dels alumnes unes pautes i recursos propis per optimitzar el resultat, ja que cada persona posseeix necessitats diferents.

L'objectiu final és que l'alumnat aprengui a utilitzar les seves habilitats i capacitats cognitives a partir de les guies que podran aprendre al llarg del curs, obtenint així un resultat de l'estudi molt més profitós.