Psicologia

En CEIC disposem d'una psicòloga infantil, juvenil i d'adults amb àmplia experiència.

En CEIC considerem a l'alumne com un ser integral, amb diferents necessitats, i som conscients que, en algunes ocasions, les dificultats en l'aprenentatge pot ser el resultat d'inquietuds o conflictes personals.

Algunes de les funcions de la nostra psicòloga són les següents:

- Ajuda a buscar solucions als problemes tant acadèmics com a conductuals que sorgeixen en nens, adolescents i adults.
- Orienta als docents sobre les estratègies que pot utilitzar per solucionar els problemes que es presentin en les institucions educatives i en el procés d'ensenyament-aprenentatge.
- Estimula a la creativitat, a l'interès cap als aspectes acadèmics, tant del personal docent com dels alumnes.
- Busca solucions sobre problemes de disciplina, respecte i tolerància.
- S'involucra amb el personal docent i les famílies per a la integració d'estudiants amb necessitats educatives especials.

Davant qualsevol dubte, consulta'ns.