Escola internacional

En CEIC International School comptem amb àmplia experiència en formació acadèmica nacional i internacional, i podem oferir-li els següents programes acadèmics:

SISTEMA EDUCATIU BRITÀNIC

• Certificació Cambridge English

Internacionalment coneguda i valorada per al desenvolupament de competències lingüístiques i l'obtenció de títols de nivell en llengua anglesa. Molts dels exàmens Cambridge English són reconeguts per ampliar estudis en el Regne Unit, Austràlia, Estats Units i Canadà. CEIC International School posseeix el diploma de Centre Preparador i Examinador de Cambridge.

• Programes IGCSE i A-LEVEL

El IGCSE està mundialment reconegut per universitats, amb convocatòries presencials a Espanya, el Regne Unit i en més de 100 països. Moltes universitats capdavanteres Americanes, consideren els IGCSE com l'equivalent al High School Diploma (Certificat d'Educació Secundària en els EUA). El IGCSE és la perfecta preparació per a exàmens com A-LEVEL (Batxillerat britànic) i el Baccalaureate Internacional.

Tots dos programes es basen en un sistema modular d'estudis, que permet a l'estudiant presentar-se a examen en diverses convocatòries, triant convocatòria segons el seu nivell de preparació o conveniència.


SISTEMA EDUCATIU ESPANYOL

• Certificació de l'idioma espanyol amb l'Institut Cervantes (DELE)

Amb aquest programa d'estudis, es prepara a l'alumne per dur a terme els exàmens oficials per obtenir els títols de coneixement espanyol de major prestigi internacional: els diplomes d'espanyol DELE. Els diplomes d'espanyol DELE són títols del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya. A més es pot preparar a l'alumne per obtenir el certificat del servei internacional d'avaluació de la llengua espanyola SIELE. El SIELE acredita el domini de la llengua espanyola a joves i adults que tenen l'espanyol com a llengua estrangera, segona o materna.


SISTEMA EDUCATIU AMERICÀ

•Programa HIGH SCHOOL DIPLOMA

És el grau educatiu equivalent a l'educació secundària. CEIC International School té el distintiu de centre preparador de la Universitat de Nebraska.

•Certificació TOEFL

Una altra certificació internacionalment valorada i reconeguda per més de 10.000 centres d'estudis, universitats i organitzacions de més de 130 països, entre els quals s'inclouen Austràlia i els Estats Units. És un títol de llengua anglesa molt valorat per accedir a les universitats nord-americanes.

•Preparació per SAT

El sistema d'ensenyament americà implica una preparació exhaustiva pel SAT (examen necessari d'accés a les universitats americanes), la qual cosa facilita la transició al sistema universitari d’Estats Units. Per als alumnes que no desitgin seguir els seus estudis en USA, el títol té reconeixement internacional i per tant és vàlid per accedir a les universitats d'altres països.

Aquesta oferta formativa està dirigida a nens i nenes a partir de 12 anys d'ara endavant, depenent del programa d'estudis que triïn. Per als alumnes menors d'aquesta edat, oferim un programa d'educació primària que els prepara per accedir al programa d'educació secundària que triïn. Les classes que es desenvolupen en anglès o altres idiomes són impartides per professors natius i amb àmplia experiència. El programa inclou les classes, els llibres, informes mensuals de l'evolució de l'alumne a pares i/o tutors i tot l'assessorament que necessiti l'alumne durant la seva formació.
 

D'altra banda, a més dels programes oferts anteriorment, és possible dissenyar un programa de formació acadèmica únic i específic per a l'alumne que així ho sol·liciti.

Així mateix, informem que col·laborem activament amb el CST, Club Sport Tennis Cunit, impartint la formació acadèmica als seus esportistes. En aquest punt, CST és conscient de la importància de la formació acadèmica en la vida dels tennistes, i per això els tennistes del programa anual poden desenvolupar la seva formació acadèmica amb nosaltres, donant lloc així a una coordinació perfecta entre la formació acadèmica i l'esportiva. Perquè els alumnes puguin rendir amb èxit tant en el tennis com en els estudis, s'ha desenvolupat un programa flexible però molt bé estructurat, que disposa dels mètodes necessaris perquè els alumnes puguin entrenar i competir sense disminuir el rendiment en els estudis, optimitzant així el temps dedicat a ambdues formacions i comptant amb professors de reforç en cas que sigui necessari. Cada alumne tindrà un tutor en el qual supervisarà el seu desenvolupament acadèmic i esportiu.
 

Una vegada finalitzada la seva formació acadèmica, els alumnes podran tenir la possibilitat d'optar a universitats tant europees com a americanes.