Cursos d'idiomes per a adults

Cursos d'idiomes per a adults en tots els nivells.

En CEIC volem respondre a la necessitat d'aprendre un idioma de forma efectiva, pràctica i que doni bons resultats. L'anglès, per exemple, és gramaticalment parlant, una llengua bastant senzilla, i malgrat presentar-se amb moltes irregularitats d'escriptura, és un idioma fàcil d'aprendre.

Com s'aprèn

La capacitat de comunicar-se en un idioma nou, no depèn solament d'uns coneixements de nocions i teories és sobretot, una qüestió de pràctica. En CEIC les classes es donen en anglès perquè, des del primer dia, l'alumne comenci a parlar i entendre l'anglès, o l'idioma que hagi triat aprendre.
Comencem amb paraules i construccions bàsiques, arribant després a introduir els temps, construccions i arguments més avançats.

Parlar i entendre

En CEIC creiem que el més important d'un idioma és poder parlar-ho i entendre-ho. Encara hi ha molta gent que pot entendre un text escrit en un altre idioma però no té la suficient confiança per parlar-ho, i té problemes per entendre-ho. Actualment, per posar un exemple, ja no es fan proves de nivell escrites per determinar el nivell d'anglès que posseeix un candidat a un lloc de treball, doncs les entrevistes es realitzen directament en anglès.
Per assegurar l'aprenentatge d'una pronunciació correcta, els nostres professors són nadius o amb un nivell equivalent a nadiu. Com a conseqüència, l'aprenentatge a través de la conversa permet que el nou vocabulari es fixi en la memòria tal i com es pronuncia, evitant que la referència escrita pugui portar a la confusió. Això ajuda enormement als alumnes perquè evita que caiguin en el parany de pronunciar tal i com es llegeix, doncs, per exemple l'anglès, no està escrit d'una manera fonètica.
En aquesta fase, l'haver del professor és el de "guia", és a dir, la seva missió és conduir als alumnes a construir la resposta, corregir-los i suggerir-los vocabulari quan sigui necessari.
Aquesta ajuda permet superar les dificultats inicials i així començar el procés d'aprenentatge.

Assimilar

Tot el que es tracta durant la classe, serà repassat en les següents lliçons; les mateixes paraules, escoltades i utilitzades diverses vegades en preguntes diferents, donen lloc al fet que, de manera gradual, siguin assimilades amb seguretat.
Aquest repàs és fonamental com a mecanisme, no solament per memoritzar el vocabulari, sinó també per donar sempre major soltesa i espontaneïtat a les construccions de les frases i a l'ús dels verbs; d'aquesta manera, tot el que semblava més difícil la primera vegada, va sent menys difícil a mesura que es practica.

Tan aviat com els alumnes van contestant a les preguntes de forma immediata i amb major seguretat, el treball del professor canvia de “guia” a "entrenador". El professor ajuda als alumnes a respondre més ràpid aprenent així a parlar anglès o l'idioma escollit directament, sense haver de pensar i després traduir. També corregeix errors que ajuden a l'alumne en la perfecció de la seva pronunciació.

Llegir i escriure

Quan els alumnes han assimilat la matèria, arribant a utilitzar-la correctament i de manera espontània a la classe, passem a la lectura.
En aquest moment, els alumnes poden llegir les paraules que han escoltat i utilitzat, sense risc de confusió en la pronunciació d'aquestes paraules. El procés d'aprenentatge es completa després amb l'escriptura, que serà corregida pel propi alumne per aprendre dels seus errors